zrownawazony_rozwoj

Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska 

Jako firma międzynarodowa, rozumiemy naszą odpowiedzialność za środowisko naturalne, które jest naszym wspólnym dobrem. Działania proekologiczne stanowią fundament naszej polityki jakościowej, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nasza działalność produkcyjna oddziaływała na otoczenie w jak najmniejszym stopniu. 

Innowacje i technologie na rzecz środowiska 

W naszym zakładzie produkcyjnym wdrażamy innowacyjne i zaawansowane technologicznie rozwiązania. Firma Koral wyposażona jest w własną oczyszczalnię ścieków, co ma kluczowe znaczenie dla ochrony czystości lokalnych wód. Nasza kotłownia na olej opałowy to kolejny krok w kierunku redukcji emisji CO2, dzięki czemu wspieramy zachowanie czystego powietrza dla społeczności lokalnej. W procesie produkcji łososia i innych ryb powstające odpady są przetwarzane na mączkę rybną, która następnie znajduje zastosowanie w dalszej produkcji przez specjalistyczne firmy. 

Proekologiczne działania w praktyce 

Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska nie kończy się na innowacjach technologicznych. Odpowiedzialne zarządzanie środowiskiem obejmuje również:

  • Ograniczenie podróży służbowych na rzecz tele- i wideokonferencji, zmniejszając tym samym nasz ślad węglowy. 
  • Wdrażanie elektronicznych systemów przekazywania danych i obiegu faktur, co pozwala na redukcję zużycia papieru. 
  • Segregację odpadów, która stanowi podstawę odpowiedzialnego gospodarowania zasobami. 
  • Udostępnienie pojemników na zużyte baterie i żarówki, promując recykling i odpowiedzialną utylizację. 
  • Zachęcanie pracowników do oszczędzania wody i energii, co przekłada się na świadome i zrównoważone korzystanie z zasobów. 

Jesteśmy przekonani, że nasze działania przyczyniają się do ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego. Dbając o ekosystem, nie tylko chronimy naszą planetę, ale również tworzymy lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń. 

esg

ESG

ESG to skrót od Environmental, Social, and Governance, co oznacza odpowiedzialność firmy w obszarach środowiskowych, społecznych i zarządzania. Koncentruje się na tym, jak przedsiębiorstwa przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju, dbając o ochronę środowiska, dobrostan społeczny oraz etyczne i transparentne praktyki zarządcze. Jest to kluczowy element w budowaniu długoterminowej wartości i zaufania wśród Klientów.