Firma Firma
Produkty Produkty
Kariera Kariera

Planeta

Jako firma międzynarodowa mamy poczucie odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego, w którym żyjemy.


W ramach przyjętej polityki jakości, tak rozplanowaliśmy swój proces produkcyjny, aby w jak największym stopniu zminimalizować wpływ swojej działalności na środowisko naturalne. 
 

W tym celu w naszej fabryce zostały zastosowane innowacje i najbardziej zaawansowane rozwiązania techniczne. Firma Koral posiada własną podczyszczalnię ścieków, troszcząc się o czystość wód lokalnych. Posiadamy również własną kotłownię na olej opałowy, dzięki której zmniejszona jest emisja CO2 do atmosfery, a społeczeństwo lokalne ma wciąż szanse cieszyć się świeżym powietrzem. Dodatkowo, wszystkie odpady rybne powstałe w wyniku procesu produkcji łososia oraz innych ryb zostają przerobione na mączkę rybną a następnie wykorzystane są przez wyspecjalizowane firmy do dalszej produkcji.

 

Inne nasze działania, która pozytywnie wpływają na środowisko i otoczenie to:

  • ograniczenie podróży służbowych na korzyść tele- i wideokonferencji,
  • zredukowanie druków dzięki elektronicznym systemom przekazywania danych i obiegu faktur,
  • segregacja odpadów,
  • pojemniki na zużyte baterie i żarówki,
  • zachęcanie pracowników do oszczędzania wody i energii